Wrocławskie Centrum Wolontariatu powstało w celu pośredniczenia między osobami potrzebującymi wsparcia a tymi, które są gotowe tego wsparcia udzielić. Zakres wolontariatu jest szeroki: od pomocy przy organizowaniu imprez i wydarzeń społecznych, przez pomoc w nauce, po indywidualny kontakt z potrzebującymi – dziećmi, osobami starszymi czy chorymi. WCW oferowało także wsparcie merytoryczne i organizacyjne, m.in. szkolenia dla wolontariuszy. Od stycznia 2011 r. zadania WCW przejęło Miejskie Centrum Wolontariatu, działające jako odrębny dział Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego.

Logotyp Wrocławskiego Centrum Wolontariatu
Projekt ogrzewacza WCW