Kampania promująca działania wolontaryjne i informująca o możliwościach wolontariatu we Wrocławiu. Wolontariusze sami określali spoób, w jaki chcą się zaangażować, po czym byli kierowani do odpowiednich organizacji. Rolę pośrednika między wolontariuszami a potrzebującymi pełniło Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju.

Ulotka promocyjna Wolontariat na czasie
Druga strona ulotki promocyjne
Plakat Wolontariat na czasie