Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie dyskryminacji. Podczas Euro Wrocław po raz kolejny stał się miejscem międzynarodowych spotkań. Chcemy, aby była to okazja wzajemnego poznania się i wspólnego przeżywania pozytywnych emocji. Podczas tych piłkarskich mistrzostw pragniemy docenić wysiłek wszystkich drużyn i pokazać, że potrafimy bawić się i cieszyć także z sukcesów innych, którzy w partnerskiej i sportowej rywalizacji odnoszą zwycięstwo.

 Jesteśmy przekonani, że pozytywna energia płynąca ze wspólnego przeżywania sportowych emocji zapewni zarówno kibicom, jak i piłkarzom wyjątkowe wspomnienia z tych mistrzostw, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do ponownego spotkania we Wrocławiu. Kampania stanowi jeden z elementów projektu mającego na celu promowanie idei otwartości, wzajemnego szacunki, tolerancji i dialogu międzykulturowego we Wrocławiu.