Konkurs "Veni Vidi Vici" był przeznaczony dla osób w wieku 16-21 lat. Aby wziąć w nim udział, wystarczyło zebrać grupę współpracowników, minimum trzyosobową, i stworzyć projekt, który chciałoby się zrealizować na terenie Wrocławia. Zebrana grupa nie musiała być sformalizowana, ale mogła działać w ramach jakieś formalnej organizacji - szkoły, parafii czy klubu piłkarskiego. W ramach konkursu powstało m.in. wielofunkcyjne boisko, klub wolontariusza, zorganizowano imprezę mikołajkową, koncert charytatywny, zbiórkę krwi. 

Baner promocyjny drugiej edycji V3
Dzieci podczas realizacji zwycięskiego projektu
Warsztaty z pierwszej pomocy zorganizowane w ramach jednego z projektów
Plakat pierwszej edycji
Plakat drugiej edycji V3