"Szkoła w Formie" to miejski, multidyscyplinarny program profilaktyczno – edukacyjny, współfinansowany przez Miasto Wrocław. W swych założeniach nawiązuje do programu dla dorosłych "Miasto w Formie".

Program "Szkoła w Formie" to cykl wydarzeń edukacyjnych promujących aktywności zdrowotne i sportowe. Jego częścią są konferencje, szkolenia, a także zawody m.in. "Olimpiada Asy Zdrowia" skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych. Podczas szkoleń organizowanych w ramach projektu, uczestnicy mogą rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne oraz poszerzyć wiedzę z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła w Formie
Szkoła w Formie