Projekt "STEP by STEP", realizowany w latach 2009-2010 był przeznaczony dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. Oferowaliśmy cały wachlarz bezpłatnych zajęć. Przygotowaliśmy warsztaty artystyczne, sportowe, kursy zawodowe z zakresu IT, psychologii, dziennikarstwa. Można też było uzyskać bezpłatne porady zawodowe, prawne czy psychologiczne, a takze uczestniczyć w spotkaniach ze znanymi i ciekawymi ludźmi w ramach "Strefy rozmowy". Uczestnicy mieli do dyspozycji trzy ośrodki integracyjne: na Brochowie, w Leśnicy i Śródmieściu.

Logotyp projektu STEP by STEP
Beneficjentami projektu byli młodzi ludzie
Zajęcia taneczne
Instruktorka tańca podczas warsztatów
Warsztaty komputerowe
Warsztaty z obsługi programu Photoshop
Warsztaty fotograficzne
Próby fotograficzne uczestników projektu
Wypełnianie dokumentacji przed warsztatami sportowymi
Spotkanie z kabaretem Neo-Nówka