Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju jest działem CIRS (Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego), który jest jednostką budżetową Gminy Wrocław. 

Początkowo MCIR było programem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, a od stycznia 2009 roku włączone zostało w struktury nowej jednostki - Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Od smaego początku MCIR współpracuje z jednostakami miejskimi, wspólnie realizując projekty dla mieszkańców Wrocławia.