W kwietniu 2006 r. odbyło się pierwsze ogólnowrocławskie Forum Młodych "Chcesz–Możesz–Robisz–Masz", które postawiło sprawę jasno: "Potrzeba nam miejsca, które da młodym rzetelną informację o możliwościach rozwoju i będzie tworzyło do niego przestrzeń". Stało się.

Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju powstało nieco później, w październiku 2006 r., jako program Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia. Zrodziło się dzięki spotkaniu trzech osób: Prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza, Dyrektora Wydziału Zdrowia – Anny Szarycz i ks. Mirosława Malińskiego – "Maliny" z CODA "Maciejówka", diecezjalnego duszpasterza akademickiego. Owocem ich rozmów była decyzja: "Chcemy tworzyć miejsce dla młodych w tym mieście".

Zadania Centrum zostały określone jako: informowanie, inspirowanie, wskazywanie, motywowanie, wspieranie i kształtowanie. Po co? Aby stworzyć młodzieży przestrzeń wzrostu – psychicznego, fizycznego, duchowego i społecznego.

Do dziś Centrum tworzą młodzi ludzie, którzy chcą przeżyć swoje życie z pasją i z sensem, rozwijając siebie i robiąc coś dobrego dla innych. Młodzi dla młodych. Uparcie pytają, dociekliwie szukają odpowiedzi. Chcą przecierać nowe szlaki, szukać świeżych rozwiązań, uczyć się współdziałania dla dobra młodych w mieście. Pomagają i informują, realizując coraz to nowe pomysły, którymi chcą pobudzać innych do działania i pokazywać możliwości rozwoju.