Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego powstało w styczniu 2009 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej. Jest jednostką budżetową Gminy Wrocław. Powstające Centrum połączyło Zespół Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego, Wrocławskie Centrum Seniora i Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju. 

Celem CIRS jest wsparcie i budowa aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. CIRS diagnozuje potrzeby społeczne i zdrowotne mieszkańców Wrocławia, a także prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną. Wspiera rozwój, aktywizację i integrację wszystkich grup społecznych, także mniejszości narodowych i etnicznych. 

Logotyp Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego