Centrum Edukacji Społecznej na Brochowie, będące częścią Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, organizuje warsztaty dla młodzieży szkolnej (gimnazjum, liceum), wolontariuszy i osób w wieku od 19 do 30 lat, pracujących z młodzieżą i wolontariuszami, a także dla osób dorosłych i młodych małżeństw (cykl "Moja Rodzina"). Szkolenia są prowadzone w formie intensywnych warsztatów. Prowadzą je praktykanci, trenerzy i specjaliści mający wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i trenowania jednostkami oraz posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą czy dorosłymi. W trakcie naszych szkoleń wykorzystujemy aktywne metody nauczania, takie jak: miniwykłady, konsultacje z trenerem i wymianę doświadczeń, prezentacje multimedialne, dyskusje, burzę mózgów, dramy, symulacje, arkusze ćwiczeń, pogadanki czy gry i zabawy. W siedzibie CES odbywają się także często zajęcia dla dzieci mieszkających na Brochowie.

Logotyp Centrum Edukacji Społecznej
Warsztaty w Ośrodku Integracyjnym CES
Animacje dla dzieci na Brochowie
Uczestnicy warsztatów
Zajęcia komputerowe
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Wakacje na Brochowie
Praca w grupach podczas warsztatów
Wspólna zabawa przed Ośrodkiem