Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej

ZZM współpracuje z Młodzieżowym Centrum w ramach kampanii Wrocławianie na Polanie. Współpraca odbywa się głównie w ramach działań we wrocławskich parkach, ponieważ ZZM zarządza terenami zieleni miejskiej, dba także o poprawę estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta.