Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia koordynuje działania związane z kampanią Wrocławianie na Polanie, którą realizuje Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju.