MCIR współpracowało z Biurem Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w ramach jednego z projektów unijnych, którego celem był rozwój studentów DSW. Studenci odbywali w MCIR praktyki. Obecnie Biuro Karier nadal pomaga w rekrutacji osób, które współpracują z Młodzieżowym Centrum jako praktykanci lub wolontariusze.