Młodzieżowe Centrum wspiera akcje i projekty NZS UWr. Wspólnie także organizowaliśmy akcję "Masz głos, masz wybór" w październiku 2010 roku. NZS UWr. pomaga MCIR w kontaktach z władzami uczelni i uzyskaniu zgody na wywieszanie plakatów promocyjnych na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego.