Logotyp CODA Maciejówka

Jednym z pomysłodawców utworzenia Młodzieżowego Centrum był ks. Mirosław Maliński, duszpasterz Maciejówki. Od tego czasu członkowie duszpasterstwa tworzą i współpracują z MCIR. Wzajmniej promujemy nasze działania, ale także wspólnie organizujemy przedsięwzięcia dla młodych we Wrocławiu.